โรงพยาบาลปากพนัง        Pakphanang Hospital

 
       ติดต่อโรงพยาบาล


        ที่อยู่       :  เลขที่ 212 ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

        E-mail.    :  Pknhospital@hotmail.com

        เบอร์โทรศัพท์      :   075-517990-2

        เบอร์โทรสาร       :   075-333809