รายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์
สั่งพิมพ์

ลำดับ เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด ราคา วันที่จำหน่าย สาเหตุ ราคาประเมิน วิธีจำหน่าย
1 A001 คอมพิวเตอร์ computer lenovo mmm 123 - 0.00
2 6530-001-2121-82/2565 เตียงนอนผู้ป่วย - - - 13,000 - 0.00
3 6515-037-0001-38/2565 เครื่องดูดเสมหะ - ํ๊YUWELL 7E-A/B/D แบบพกพา 3,000 - 0.00
4 6530-030-0003-6/2565 ที่นอนลม - เอเพ๊ซ์ โดมุส ๒ (APEX Model Domus 2) พร้อมเครื่องปั้มลมและแผ่นที่นอนแบบลอน 1 ชุดสำหรับรองนอน 8,600 - 0.00
5 4520-002-0001-1/2565 กระติกน้ำร้อน - SHARP KP-B16S 809 - 0.00
6 5965-002-0001-18/2565 ลำโพง - SHerman APS-109+ ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณพร้อมไมโครโฟน 1,790 - 0.00
7 5965-002-0001-19/2565 ลำโพง - SHERMAN APS-109+ ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณพร้อมไมโครโฟน 1,790 - 0.00
8 6515-003-4405-18/2565 เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน OXYGEN CONCEN TRATOR ํYUWELL ๙F-๕W 18,000 - 0.00
9 7110-007-0016-62/2565 โต๊ะ - โต๊ะอเนกประสงค์ 72 - 1,850 - 0.00
10 7110-007-0016-63/2565 โต๊ะ - โต๊ะอเนกประสงค์ 72 - 1,850 - 0.00
11 7110-007-0016-64/2565 โต๊ะ - โต๊ะอเนกประสงค์ 72 นิ้ว 1,850 - 0.00
12 7730-003-0007-1/2565 โทรทัศน์ - SKYWORTH TV (สกาย์เวิร์ธ) 32STD2000 ประเภทสินค้า LED Backlight TV 4,990 - 0.00
13 7730-003-0007-2/2565 โทรทัศน์ - SKYWORTH TV (สกาย์เวิร์ธ) 32STD2000 ประเภทสินค้า LED Backlight TV 4,990 - 0.00
14 7730-003-0007-3/2565 โทรทัศน์ - SKYWORTH TV (สกาย์เวิร์ธ) 32STD2000 ประเภทสินค้า LED Backlight TV 4,990 - 0.00
15 7730-003-0007-4/2565 โทรทัศน์ - SKYWORTH TV (สกาย์เวิร์ธ) 32STD2000 ประเภทสินค้า LED Backlight TV 4,990 - 0.00