รายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์
สั่งพิมพ์

ลำดับ เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด ราคา วันที่จำหน่าย สาเหตุ ราคาประเมิน วิธีจำหน่าย
1 4430-005-0001-10/2564 เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ - MITSUBISHI ELECTRIC (มิตซูบิชิ) WP-155R 5,500 - 0.00