รายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ รายการครุภัณฑ์ ราคา วันที่ได้รับ สถานที่ สถานะ
1 A001

คอมพิวเตอร์ computer lenovo mmm

123 1 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานช่างเทคนิค ใช้งาน
2 7110-007-0016-64/2565

โต๊ะ - โต๊ะอเนกประสงค์ 72 นิ้ว

1,850 1 เมษายน 2565 ห้องประชุมใหญ่ ตึก 5 ชั้น ใช้งาน
3 7110-007-0016-63/2565

โต๊ะ - โต๊ะอเนกประสงค์ 72 -

1,850 1 เมษายน 2565 ห้องประชุมใหญ่ ตึก 5 ชั้น ใช้งาน
4 7110-007-0016-62/2565

โต๊ะ - โต๊ะอเนกประสงค์ 72 -

1,850 1 เมษายน 2565 ห้องประชุมใหญ่ ตึก 5 ชั้น ใช้งาน
5 4110-002-0002-1/2548

เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น - เครื่องทำน้ำเย็น แบบ 3 ก๊อก

13,500 10 กุมภาพันธ์ 2548 ห้องกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยในชาย ใช้งาน
6 4110-002-0001-10/2547

เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น - Stomdard -

3,350 2 มิถุนายน 2547 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ใช้งาน
7 4110-002-0001-7/2543

เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น - ซันโย สีฟ้า ๒ ก๊อก SWE-982 BL

4,900 17 พฤศจิกายน 2543 พัสดุ ใช้งาน
8 4110-002-0001-6/2538

เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น - VICTOR (วิคเตอร์) สแตนเลส

0 3 กรกฎาคม 2538 ห้องกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและนิติเวช ใช้งาน
9 7310-009-0001-4/2529

เตาแก๊ส - เตาแก๊ส ปิคนิค -

780 2 มิถุนายน 2529 ห้องกลุ่มงานทันตกรรม ใช้งาน
10 7330-003-0001-19/2549

ถังขยะ - ถังขยะกลม สเตนเลส มีล้อเลื่อน แบบเท้าเหยียบ

3,200 13 มกราคม 2549 ห้องตรวจโรค 4 ใช้งาน
11 7330-003-0001-18/2543

ถังขยะ - ถังขยะกลม สเตนเลส มีล้อเลื่อน

2,500 29 สิงหาคม 2543 ห้องกลุ่มงานพยาบาลผู้คลอด ใช้งาน
12 7330-003-0001-15/2536

ถังขยะ - ถังขยะกลม สแตนเลส มีล้อเลื่อน

1,500 17 ธันวาคม 2536 ห้องกลุ่มงานทันตกรรม ใช้งาน
13 7330-003-0001-6/2531

ถังขยะ - ถังทิ้งผ้าก๊อส สเตนเลส สี่เหลี่ยม

1,700 1 มิถุนายน 2531 ห้องผ่าตัด ใช้งาน
14 7330-003-0001-5/2531

ถังขยะ - ถังทิ้งผ้าก๊อส สเตนเลส สี่เหลี่ยม

1,700 1 มิถุนายน 2531 ห้องกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและนิติเวช ใช้งาน
15 7330-002-0001-12/2557

ถังม๊อบพื้น - ถังรีดม๊อบคันโยกมีล้อ BMUOI เหลืองพลาสติก

1,670 10 กันยายน 2557 งานทำความสะอาด ใช้งาน