ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อครุภัณฑ์การแพท...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

  ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลปากพนัง –   ...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)    ...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) – ต...

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคาซื้อยา fluticasone 125 mcg + Salmeterol 25 mcg/1 dose inhalation 120 dose  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาราคาซื้อยา fluticasone 125 mcg + Salmeterol 25 mcg/1 dose inhalation 120 dose  ด้วยวิธีป...

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อยา Insulin human 30 iu/1 ml + isophane insulin 70 iu/1ml suspension for injection 3 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อยา Insulin human 30 iu/1 ml + isophane insulin 70 iu/1ml suspension for injection 3 ml ด...

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Insulin human 30 iu/1 ml + isophane insulin 70 iu/1ml suspension for injection 3 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Insulin human 30 iu/1 ml + isophane insulin 70 iu/1ml suspension for injection 3 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ...

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา fluticasone 125 mcg + Salmeterol 25 mcg/1 dose inhalation 120 dose  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา fluticasone 125 mcg + Salmeterol 25 mcg/1 dose inhalation 120 dose  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...

ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT-SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding)

  ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดควา...