old_drug
emergency
tel
itapkn
pknh
bosspkn

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ โควิด 19 โรงพยาบาลปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
  -   เอกสารแนบ
 
 
ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  -   เอกสารร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง
  -   เอกสารร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          

ภาพกิจกรรม

Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลปากพนัง จัดกิจกรรม Big Cleaning week ...
Read More
พิธีเปิดจุดตรวจการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมกับ ศปถ. ...
Read More
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ทางน้ำ
วันที่ 24 ธันวามคม 2562 เวลา 11.00 น. – 13.00 น. งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบ...
Read More

Link_ภายนอก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช