slide_ems
slide_ita2
slide_ita
slide_boss
slide_edc2
slide_edc1
slide_massage
slide_driver
slide_health
slide_drug

.

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจาก

ภาพกิจกรรม

รดน้ำขอพรจากผู้มีอุปการคุณต่อโรงพยาบาลปากพนัง
[Best_Wordpress_Gallery id=”18″ gal_title=”รดน้ำขอพรจากผู้มีอุปการคุณต่อโรงพยาบาล...
Read More
สาธารณสุขนิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล
[Best_Wordpress_Gallery id=”17″ gal_title=”สาธารณสุขนิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล”]...
Read More
Colorful Party 2019
[Best_Wordpress_Gallery id=”19″ gal_title=”Colorful Party 2019″]
Read More
.

อุบัติเหตุ - เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669