รัชกาลที่ 10
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช #เเจ้งเตือนประชาชนระวัง ‼️⚠️ ซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวที่นำเข้าไม่ถูกต้อง
colona
info_colona_01
emergency
tel
itapkn
pknh
bosspkn

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  -  ประกาศประกวดราคาซื้อสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 6 รายการ
  -  เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 6 รายการ
  - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
       -  เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊ชอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
       - เครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นความอิ่มตัวของอ๊อกซิเจนในเลือดและชีพจร
       - เครื่องซีลซองอัตโนมัติ
       - เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู
       - เครื่องส่องคอและหลอดลม
       - เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์
 

ภาพกิจกรรม

Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลปากพนัง จัดกิจกรรม Big Cleaning week ...
Read More
พิธีเปิดจุดตรวจการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมกับ ศปถ. ...
Read More
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ทางน้ำ
วันที่ 24 ธันวามคม 2562 เวลา 11.00 น. – 13.00 น. งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบ...
Read More

Link_ภายนอก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช