หน่วยงานเบอร์โทร
ห้องฉุกเฉิน084 156 4859
084 156 3272
งานบริหารทั่งไป 084 156 9781
งานผู้ป่วยนอก082 930 6163
งานฝ่ายเภสัชกรรม 084 156 8328
จิตเวช084 156 2013
ห้องคลอด084 156 2130
งานผู้ป่วยใน ward ชาย082 930 8956
งานผู้ป่วยใน ward หญิง084 156 2389
งานผู้ป่วยใน ward เด็ก082 930 2963