ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 6 รายการ

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 6 รายการ ด้...

ร่างประกาศเชิญชวน เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศเชิญชวน เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประก...

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ พพร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ พพร้อ...

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดด้วยวิธีประ...

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  ...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งตัวนำ (Digital Radiography) พร้อมระบบรับ – ส่งกระจายภาพทางการแพทย์ (PAC) จำนวน 1 ระบบ 

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิ...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งตัวนำ (Digital Radiography)

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง – เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิ...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งตัวนำ (Digital Radiography)

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง – เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิ...

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 << ดังรายละเอียดต่อไปนี้...