ประกาศ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลปากพนัง

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลปากพนัง ด้วยวิธี...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายทะเล

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภุณฑ์การแพทย์เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมาขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร

ประกาศ โรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภุณฑ์การแพทย์เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง(มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิ...

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง(มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง(มาตรฐานคว...

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G)

ประกาศ โรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ โควิด 19 โรงพยาบาลปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื...