ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งตัวนำ (Digital Radiography)

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง – เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิ...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งตัวนำ (Digital Radiography)

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง – เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิ...

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 << ดังรายละเอียดต่อไปนี้...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีปร...