โรงพยาบาลปากพนัง

212 ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
Tel. 075 – 517990

Fax. 075-333809
E-mail : Pknhospital@hotmail.com
โรงพยาบาลปากพนัง :: https://www.facebook.com/Pknhospital