ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT-SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding)

  ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดควา...

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT-SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding)

  ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT-SCAN) ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลปากพนัง

  ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารส...

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ...

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลปากพนัง ด้...

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On Grid ขนาดกำลังติดตั้ง 100 กิโลวัตต์พีค จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ (e-bidding)

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิดไฟ...

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็...

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าชุดเครื่องแปลงสํญญาณรังสีเอกซเรย์เป็นดิจิตอล DR และ PACS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าชุดเครื่องแปลงสํญญาณรังสีเอกซเรย์เป็นดิจิตอ...

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On Grid ขนาดกำลังติดตั้ง 100 กิโลวัตต์พีค จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ...

ประกาศประกวดราคาเช่าชุดเครื่องแปลงสัญญาณรังสีเอกซเรย์เป็นดิจิตอล DR และ PACS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาเช่าชุดเครื่องแปลงสัญญาณรังสีเอกซเรย์เป็นดิจิตอล DR และ PACS ด...