ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On Grid ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 100 กิโลวัตต์พีค จำนวน 1 ระบบ

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On ...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On Gridขนาดกำลังติดตั้งรวม 100 กิโลวัตต์พีค จำนวน 1 ระบบ

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน...

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On Gridขนาดกำลังติดตั้งรวม 100 กิโลวัตต์พีค จำนวน 1 ระบบ

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ...

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On Grid ขนาดกำลังติดตั้งรวม 100 กิโลวัตต์พีค จำนวน 1 ระบบ

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายโรงพยาบาลปากพนัง บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายโรงพยาบาลปากพนัง บริเวณหน้าอาคารผู้ป่ว...

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทีอนิกส์(e-bi...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายโรงพยาบาลปากพนัง บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายโรงพยาบาลปากพนัง บริเวณหน้าอาคารผู้ป่ว...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางไทร 

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านบางไทร

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านบางไทร ด้วยวิธีประก...