ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไ...