ลำดับที่IP addressCheckIP CATCheckIP 3BBCheckComputer_Nameหมายเหตุห้อง/ฝ่าย
1202.153.74.1192.168.20.1192.168.10.1
2202.153.74.2/192.168.20.2/192.168.10.2/Server Share Fileห้อง ServerServer
3202.153.74.3192.168.20.3192.168.10.3
4202.153.74.4192.168.20.4192.168.10.4ห้องยา
5202.153.74.5/192.168.20.5/192.168.10.5Manager_Renuงานพัสดุ 2บริหาร
6202.153.74.6192.168.20.6192.168.10.6
7202.153.74.7/192.168.20.7/192.168.10.7/Manager_sriธุรการบริหาร
8202.153.74.8/192.168.20.8/192.168.10.8Pew_moneyงานการเงินบริหาร
9202.153.74.9/192.168.20.9/192.168.10.9Admin_01งานคอมพิวเตอร์Computer
10202.153.74.10/192.168.20.10/192.168.10.10Finance-01งานการเงิน (น้องใหม่)บริหาร
11202.153.74.11/192.168.20.11192.168.10.11Sumsung_Printerพริ้นเตอร์ Sumsungบริหาร
12202.153.74.12/192.168.20.12192.168.10.12/LAB001Lab
13202.153.74.13/192.168.20.13/192.168.10.13/NPI270149พริ้นเตอร์ HPบริหาร
14202.153.74.14/192.168.20.14/192.168.10.14OPD_Screen_01โต๊ะหมอ ARIARI
15202.153.74.15/192.168.20.15/192.168.10.15Yupaneeเวชสถิติห้องบัตร
16202.153.74.16/192.168.20.16/192.168.10.16/Manager_02งานพัสดุ 3บริหาร
17202.153.74.17/192.168.20.17/192.168.10.17Therapy_2กายภาพ
18202.153.74.18192.168.20.18192.168.10.18
19202.153.74.19/192.168.20.19/192.168.10.19Supichh-Doctorแพทย์
20202.153.74.20/192.168.20.20192.168.10.20Man3บริหาร
21202.153.74.21/192.168.20.21/192.168.10.21
22202.153.74.22/192.168.20.22/192.168.10.22
23202.153.74.23/192.168.20.23/192.168.10.23Finance_sriบริหาร
24202.153.74.24/192.168.20.24192.168.10.24/Kad_kamonratหน.งานประกันงานประกันสุขภาพ
25202.153.74.25/192.168.20.25/192.168.10.25/Manager_sawพนักงานธุรการบริหาร
26202.153.74.26/192.168.20.26/192.168.10.26/Pragun_01P' โส ตรวจสอบสิทธิงานประกันสุขภาพ
27202.153.74.27/192.168.20.27/192.168.10.27OPD_Screen_03OPD
28202.153.74.28/192.168.20.28/192.168.10.28MAM-PCP' แหม่มฝ่ายการพยาบาล
29202.153.74.29192.168.20.29192.168.10.29
30202.153.74.30/192.168.20.30/192.168.10.30Pee_sawบริหาร
31202.153.74.31/192.168.20.31/192.168.10.31Sutepบริหาร
32202.153.74.32/192.168.20.32/192.168.10.32Therapy_1กายภาพ
33202.153.74.33192.168.20.33192.168.10.33
34202.153.74.34/192.168.20.34/192.168.10.34Finance_ChulaP'จุฬาบริหาร
35202.153.74.35/192.168.20.35/192.168.10.35DESKTOP-VEST87I
36202.153.74.36/192.168.20.36/192.168.10.36Regis-01ทำบัตร เครื่องที่ 1ห้องบัตร
37202.153.74.37/192.168.20.37/192.168.10.37Er-Nurse4ซักประวัติ หน้าห้องER
38202.153.74.38192.168.20.38192.168.10.38/Piw_moneyบริหาร
39202.153.74.39/192.168.20.39/192.168.10.39/hosxp_regist03ห้องบัตร ข้างๆ พี่โสห้องบัตร
40202.153.74.40/192.168.20.40/192.168.10.40Doctor_Room7ห้องตรวจ OPD
41202.153.74.41/192.168.20.41/192.168.10.41DMHT_Screen_04OPD
42202.153.74.42/192.168.20.42192.168.10.42Therapy_3กายภาพ
43202.153.74.43/192.168.20.43/192.168.10.43/Drug_ipd2ห้องยา IPDห้องยา
44202.153.74.44/192.168.20.44/192.168.10.44/Drug_POOหน.เภสัชกรรมห้องยา
45202.153.74.45/192.168.20.45/192.168.10.45Drugห้องยา OPDห้องยา
46202.153.74.46/192.168.20.46/192.168.10.46/Drug_ipdห้องยา IPDห้องยา
47202.153.74.47/192.168.20.47/192.168.10.47/Drug_office1ห้องยา OPDห้องยา
48202.153.74.48192.168.20.48192.168.10.48
49202.153.74.49/192.168.20.49/192.168.10.49/Vaccine_08จุดฉีดวัคซีน Covid19งานประกันสุขภาพ
50202.153.74.50/192.168.20.50/192.168.10.50Supplyจ่ายกลาง
51202.153.74.51/192.168.20.51192.168.10.51/Drug_pooห้องยา
52202.153.74.52/192.168.20.52192.168.10.52Boss_nurseฝ่ายการพยาบาล
53202.153.74.53192.168.20.53192.168.10.53
54202.153.74.54/192.168.20.54/192.168.10.54Doctor_Room8เครื่อง ผอห้องยา
55202.153.74.55/192.168.20.55/192.168.10.55Vaccine_03จุดฉีดวัคซีน Covid19งานประกันสุขภาพ
56202.153.74.56192.168.20.56192.168.10.56
57202.153.74.57/192.168.20.57/192.168.10.57NEXT-RGUODT4I29
58202.153.74.58/192.168.20.58/192.168.10.58Rose_managerP' โรสบริหาร
59202.153.74.59/192.168.20.59/192.168.10.59Screen_dmhtOPD
60202.153.74.60/192.168.20.60/192.168.10.60TTMแพทย์แผนไทย
61202.153.74.61/192.168.20.61/192.168.10.61DESKTOP-L7MGLIH
62202.153.74.62192.168.20.62192.168.10.62
63202.153.74.63/192.168.20.63192.168.10.63/Drug_backห้องยา
64202.153.74.64/192.168.20.64/192.168.10.64Hosxp_Registห้องบัตร
65202.153.74.65/192.168.20.65/192.168.10.65/pragun_vacจุดฉีดวัคซีน Covid19งานประกันสุขภาพ
66202.153.74.66/192.168.20.66192.168.10.66Nurse_ERER
67202.153.74.67/192.168.20.67192.168.10.67Nures_ER1ER
68202.153.74.68/192.168.20.68/192.168.10.68Notebook_clinicER
69202.153.74.69/192.168.20.69/192.168.10.69Doctor_Childห้องตรวจ OPD
70202.153.74.70/192.168.20.70/192.168.10.70Nurse_observ
71202.153.74.71192.168.20.71192.168.10.71
72202.153.74.72/192.168.20.72/192.168.10.72NB_Dell_01จุดซักประวัติ ARIคลิินก ARI
73202.153.74.73/192.168.20.73/192.168.10.73Cohort_3cohort wardรพ.สนาม
74202.153.74.74/192.168.20.74/192.168.10.74/Cohort_4cohort wardรพ.สนาม
75202.153.74.75/192.168.20.75/192.168.10.75/รพ.สนาม
76202.153.74.76192.168.20.76192.168.10.76
77202.153.74.77192.168.20.77192.168.10.77
78202.153.74.78192.168.20.78192.168.10.78
79202.153.74.79/192.168.20.79/192.168.10.79Vaccine_09จุดฉีดวัคซีน Covid19งานประกันสุขภาพ
80202.153.74.80/192.168.20.80/192.168.10.80Drug_ipdห้องยา IPDห้องยา
81202.153.74.81192.168.20.81192.168.10.81
82202.153.74.82/192.168.20.82/192.168.10.82Drug_opd1ห้องยา OPDห้องยา
83202.153.74.83/192.168.20.83/192.168.10.83Vaccine_05จุดฉีดวัคซีน Covid19งานประกันสุขภาพ
84202.153.74.84/192.168.20.84/192.168.10.84Vaccine_06จุดฉีดวัคซีน Covid19งานประกันสุขภาพ
85202.153.74.85/192.168.20.85/192.168.10.85Vaccine_07จุดฉีดวัคซีน Covid19งานประกันสุขภาพ
86202.153.74.86192.168.20.86192.168.10.86
87202.153.74.87/192.168.20.87192.168.10.87LIS05Lab
88202.153.74.88/192.168.20.88/192.168.10.88/*
89202.153.74.89/192.168.20.89/192.168.10.89/Doctor_Lr1เครื่องหมอ ห้องอัตร้าซาว์นLR
90202.153.74.90/192.168.20.90192.168.10.90/DESKTOP-RUI269H
91202.153.74.91/192.168.20.91/192.168.10.91Doctor_BDER
92202.153.74.92/192.168.20.92/192.168.10.92Screen_BDER
93202.153.74.93192.168.20.93192.168.10.93
97202.153.74.94192.168.20.94192.168.10.94
95202.153.74.95/192.168.20.95192.168.10.95LAB002Lab
96202.153.74.96/192.168.20.96/192.168.10.96PCU_BUMเวชปฏิบัติ
97202.153.74.97192.168.20.97192.168.10.97
98202.153.74.98192.168.20.98192.168.10.98
99202.153.74.99/192.168.20.99/192.168.10.99จุดฉีดวัคซีนจุดฉีดวัคซีน
100202.153.74.100/192.168.20.100/192.168.10.100Doctor_Room9ห้องอัตร้าซาว์น ห้องตรวจ 9ห้องตรวจ OPD
101202.153.74.101/192.168.20.101/192.168.10.101Ipd_men4IPD ชาย
102202.153.74.102/192.168.20.102/192.168.10.102Ipd_men2IPD ชาย
103202.153.74.103/192.168.20.103/192.168.10.103Ipd_man3-PCIPD ชาย
104202.153.74.104/192.168.20.104192.168.10.104Hosxp_drugห้องยา
105202.153.74.105/192.168.20.105/192.168.10.105Baby_wardIPD เด็ก
106202.153.74.106/192.168.20.106/192.168.10.106Baby_ward1IPD เด็ก
107202.153.74.107/192.168.20.107/192.168.10.107Dental_2ทันตกรรม
108202.153.74.108/192.168.20.108/192.168.10.108Dental_1ทันตกรรม
109202.153.74.109/192.168.20.109/192.168.10.109Doctor_room2ห้องตรวจ OPD
110202.153.74.110/192.168.20.110/192.168.10.110Doctor_room4ห้องตรวจ OPD
111202.153.74.111/192.168.20.111/192.168.10.111Arv_clinicเวชปฏิบัติ
112202.153.74.112/192.168.20.112/192.168.10.112IC-PCIC
113202.153.74.113/192.168.20.113/192.168.10.113prakun_siงานประกันสุขภาพ
114202.153.74.114192.168.20.114192.168.10.114
115202.153.74.115/192.168.20.115/192.168.10.115IPD_women1IPD หญิง
116202.153.74.116/192.168.20.116/192.168.10.116IPD_women2IPD หญิง
117202.153.74.117/192.168.20.117/192.168.10.117Joob_Clinicเวชปฏิบัติ
118202.153.74.118/192.168.20.118/192.168.10.118Nadz-xrayX-Ray
119202.153.74.119/192.168.20.119/192.168.10.119จุดฉีดวัคซีนงานประกันสุขภาพ
120202.153.74.120/192.168.20.120/192.168.10.120Doctor_room5ห้องตรวจ OPD
121202.153.74.121192.168.20.121192.168.10.121
122202.153.74.122/192.168.20.122/192.168.10.122Doctor_room8ห้องตรวจ OPD
123202.153.74.123/192.168.20.123/192.168.10.123RAI_Wardcohort ward
124202.153.74.124/192.168.20.124/192.168.10.124IPD_women3IPD หญิง
125202.153.74.125/192.168.20.125/192.168.10.125Doctor_ErER
126202.153.74.126/192.168.20.126/192.168.10.126Doctor_room1ห้องตรวจ OPD
127202.153.74.127/192.168.20.127/192.168.10.127Doctor_room3ห้องตรวจ OPD
128202.153.74.128/192.168.20.128/192.168.10.128Manager_AUบริหาร
129202.153.74.129/192.168.20.129/192.168.10.129Baby_ward3IPD เด็ก
130202.153.74.130/192.168.20.130/192.168.10.130/FINGERSCANเครื่องสแกนลายนิ้วมือComputer
131202.153.74.131/192.168.20.131/192.168.10.131/FINGERSCANเครื่องสแกนลายนิ้วมือComputer
132202.153.74.132/192.168.20.132/192.168.10.132/FINGERSCANเครื่องสแกนลายนิ้วมือComputer
133202.153.74.133192.168.20.133192.168.10.133
134202.153.74.134192.168.20.134192.168.10.134
135202.153.74.135/192.168.20.135/192.168.10.135/
136202.153.74.136/192.168.20.136/192.168.10.136/
134202.153.74.137/192.168.20.137/192.168.10.137NBasusNotebook
138202.153.74.138/192.168.20.138/192.168.10.138ตู้ KIOS 1ตู้ KIOS ด้านล่างระบบ Queue
139202.153.74.139/192.168.20.139/192.168.10.139/ANC_Clinic_02ANC
140202.153.74.140/192.168.20.140/192.168.10.140**
141202.153.74.141/192.168.20.141/192.168.10.141/ห้องตรวจ ANCANC
142202.153.74.142192.168.20.142192.168.10.142
143202.153.74.143/192.168.20.143/192.168.10.143Store_Drugห้องยา
144202.153.74.144/192.168.20.144/192.168.10.144GYN_doctorLR
145202.153.74.145192.168.20.145192.168.10.145
146202.153.74.146/192.168.20.146/192.168.10.146SINEEงานประกันสุขภาพ
147202.153.74.147/192.168.20.147/192.168.10.147LISAG_SERVERLab
148202.153.74.148192.168.20.148192.168.10.148
149202.153.74.149/192.168.20.149/192.168.10.149Lab_recordLab
150202.153.74.150/192.168.20.150/192.168.10.150CIT5K-SERVER*
151202.153.74.151/192.168.20.151/192.168.10.151**
152202.153.74.152192.168.20.152192.168.10.152
153202.153.74.153/192.168.20.153/192.168.10.153Vaccine_02จุดฉีดวัคซีน Covid19งานประกันสุขภาพ
154202.153.74.154/192.168.20.154/192.168.10.154LIS04Lab
155202.153.74.155192.168.20.155192.168.10.155
156202.153.74.156192.168.20.156192.168.10.156
157202.153.74.157/192.168.20.157/192.168.10.157LAB04Lab
158202.153.74.158/192.168.20.158/192.168.10.158Financeบริหาร
159202.153.74.159/192.168.20.159/192.168.10.159LIS03Lab
160202.153.74.160192.168.20.160192.168.10.160
161202.153.74.161/192.168.20.161/192.168.10.161DESKTOP-P97HGFO*
162202.153.74.162/192.168.20.162/192.168.10.162Pn_AdminComputer
163202.153.74.163/192.168.20.163/192.168.10.163**
164202.153.74.164/192.168.20.164/192.168.10.164Dent_hosxpทันตกรรม
165202.153.74.165/192.168.20.165/192.168.10.165Dental_3ทันตกรรม
166202.153.74.166192.168.20.166192.168.10.166
167202.153.74.167/192.168.20.167/192.168.10.167**
168202.153.74.168/192.168.20.168192.168.10.168PNMS-DB5FEAAB42*
169202.153.74.169192.168.20.169192.168.10.169
170202.153.74.170/192.168.20.170192.168.10.170REVIEW_PN*
171202.153.74.171/192.168.20.171/192.168.10.171202.153.74.171*
172202.153.74.172/192.168.20.172/192.168.10.172LAB02Lab
173202.153.74.173/192.168.20.173/192.168.10.173LIS02Lab
174202.153.74.174/192.168.20.174/192.168.10.174LAB03Lab
175202.153.74.175/192.168.20.175/192.168.10.175KUNGเวชสถิติห้องบัตร
176202.153.74.176192.168.20.176192.168.10.176
177202.153.74.177/192.168.20.177/192.168.10.177LAB01Lab
178202.153.74.178/192.168.20.178/192.168.10.178Vaccine_01จุดฉีดวัคซีน Covid19งานประกันสุขภาพ
179202.153.74.179192.168.20.179192.168.10.179ระบบ Queueระบบ Queue
180202.153.74.180192.168.20.180192.168.10.180
181202.153.74.181/192.168.20.181/192.168.10.181ระบบ Queueระบบ Queue
182202.153.74.182/192.168.20.182/192.168.10.182ระบบ Queueระบบ Queue
183202.153.74.183/192.168.20.183/192.168.10.183/ระบบ Queueระบบ Queue
184202.153.74.184/192.168.20.184/192.168.10.184DMHT_Screen_03OPD
185202.153.74.185/192.168.20.185/192.168.10.185pragun_02หน้าเคาเตอร์งานประกันสุขภาพ
186202.153.74.186192.168.20.186192.168.10.186
187202.153.74.187192.168.20.187192.168.10.187
188202.153.74.188192.168.20.188192.168.10.188
189202.153.74.189192.168.20.189192.168.10.189
190202.153.74.190/192.168.20.190/192.168.10.190/Server HOSXPห้อง ServerServer
191202.153.74.191/192.168.20.191/192.168.10.191/Server HOSXPห้อง ServerServer
192202.153.74.192/192.168.20.192/192.168.10.192/Server Queueห้อง ServerServer
193202.153.74.193/192.168.20.193/192.168.10.193/Data_centerห้อง ServerServer
194202.153.74.194/192.168.20.194/192.168.10.194/IP server รพ.สนามห้อง serverServer
195202.153.74.195192.168.20.195192.168.10.195
196202.153.74.196192.168.20.196192.168.10.196
197202.153.74.197/192.168.20.197/192.168.10.197ARI_ScreenARI
198202.153.74.198192.168.20.198192.168.10.198
199202.153.74.199/192.168.20.199/192.168.10.199Register_Pokเวชสถิติห้องบัตร
200202.153.74.200/192.168.20.200/192.168.10.200**
201202.153.74.201/192.168.20.201/192.168.10.201Vaccine_04จุดฉีดวัคซีน Covid19งานประกันสุขภาพ
202202.153.74.202192.168.20.202192.168.10.202
203202.153.74.203/192.168.20.203/192.168.10.203/KIOS
204202.153.74.204192.168.20.204192.168.10.204
205202.153.74.205192.168.20.205192.168.10.205
206202.153.74.206/192.168.20.206/192.168.10.206HosXp_LRLR
207202.153.74.207/192.168.20.207192.168.10.207LR3LR
208202.153.74.208192.168.20.208192.168.10.208
209202.153.74.209192.168.20.209192.168.10.209
210202.153.74.210/192.168.20.210/192.168.10.210PrachumNotebook
211202.153.74.211/192.168.20.211/192.168.10.211DOCTOR_ROOM7ห้องตรวจ OPD
212202.153.74.212192.168.20.212192.168.10.212
213202.153.74.213/192.168.20.213/192.168.10.213/OPD-screen_02จุดซักประวัติ 2OPD
214202.153.74.214/192.168.20.214/192.168.10.214/OPD-screen_01จุดซักประวัติ 1OPD
215202.153.74.215/192.168.20.215/192.168.10.215/pragun_02งานประกันสุขภาพ
216202.153.74.216/192.168.20.216/192.168.10.216/DM-HT _screen_03OPD
217202.153.74.217/192.168.20.217192.168.10.217SeephaP'สีฟ้าเวชปฏิบัติ
218202.153.74.218/192.168.20.218/192.168.10.218Hosxp_OROR
219202.153.74.219/192.168.20.219/192.168.10.219ARI_ScreenARI
220202.153.74.220/192.168.20.220/192.168.10.220ARV_Clinic_Doctorเวชปฏิบัติ
221202.153.74.221/192.168.20.221/192.168.10.221suteeP'สุธีเวชปฏิบัติ
2222202.153.74.222/192.168.20.222/192.168.10.222Screen_Home_01OPD
223202.153.74.223/192.168.20.223/192.168.10.223เครื่องแสกนลายนิ้วมือ
224202.153.74.224/192.168.20.224/192.168.10.224เครื่องแสกนลายนิ้วมือ
225202.153.74.225/192.168.20.225/192.168.10.225เครื่องแสกนลายนิ้วมือ
226202.153.74.226/192.168.20.226/192.168.10.226IPD_Men4IPD ชาย
227202.153.74.227/192.168.20.227/192.168.10.227IPD_WomenIPD หญิง
228202.153.74.228192.168.20.228192.168.10.228
229202.153.74.229192.168.20.229192.168.10.229
230202.153.74.230192.168.20.230192.168.10.230Admin_02งานคอมพิวเตอร์
231202.153.74.231192.168.20.231192.168.10.231Sukapab_doctorห้องตรวจสุขภาพ
232202.153.74.232192.168.20.232192.168.10.232
233202.153.74.233192.168.20.233192.168.10.233
234202.153.74.234192.168.20.234192.168.10.234
235202.153.74.235192.168.20.235192.168.10.235
236202.153.74.236/192.168.20.236/192.168.10.236Cohort Ward2Cohort Ward
237202.153.74.237/192.168.20.237/192.168.10.237Hosxp_X-RayX-Ray
238202.153.74.238/192.168.20.238/192.168.10.238Pen_clinicเวชปฏิบัติ
239202.153.74.239/192.168.20.239/192.168.10.239เครื่อง EDCIPDการเงิน
240202.153.74.240/192.168.20.240/192.168.10.240เครื่อง EDCOPDการเงิน
241202.153.74.241/192.168.20.241/192.168.10.241เครื่อง EDCแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทย
242202.153.74.242/192.168.20.242/192.168.10.242/Screen_DMHT1OPD
243202.153.74.243192.168.20.243192.168.10.243
244202.153.74.244192.168.20.244192.168.10.244
245202.153.74.245192.168.20.245192.168.10.245
246202.153.74.246192.168.20.246192.168.10.246
247202.153.74.247/192.168.20.247/192.168.10.247/OPD โต๊ะ 19OPD
248202.153.74.248192.168.20.248192.168.10.248
249202.153.74.249192.168.20.249192.168.10.249
250202.153.74.250/192.168.20.250/192.168.10.250/Access Pointคลังยาห้องยา
251202.153.74.251/192.168.20.251/192.168.10.251NPornงานแผนยุทธศาสตร์งานประกันสุขภาพ
252202.153.74.252192.168.20.252192.168.10.252
253202.153.74.253192.168.20.253/192.168.10.253**
254202.153.74.254/192.168.20.254/192.168.10.254/GateWay X-RayServer
255202.153.74.255192.168.20.255192.168.10.255
X-RayIP : 202.153.74.XXX
Subnet :255.255.255.0
Gateway : 202.153.74.254
DNS : 8.8.8.8
http://192.168.250.100/default.aspx