ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า
  –  รายละเอียด