ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลปากพนัง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลปากพนัง (สำหรับระยะเวลา 10 เดือน )  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)  

–  ดังรายละเอียดต่อไปนี้