ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding)
  –   รายละเอียดเพิ่มเติม