ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding)
  –   รายละเอียดเพิ่มเติม