ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding)
  –   รายละเอียดเพิ่มเติม