ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง  ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  <<รายละเอียดดังต่อไปนี้>>