ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >>