ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >>