ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     << ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >>