เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ชาวอำเภอปากพนัง นำโดย พระครูบริหารสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอปากพนัง(ท่านวี เจ้าอาวาสวัดรามประดิษฐ์) นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นายอำเภอปากพนัง นายโสภา แก้วจีน นายก อบต.ปากแพรก นายบุญโชค ขำปราง นายก อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก นายณัฏภัทร อ่อนศรีทอง นายก อบต.ขนาบนาก พร้อมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและคณะสงฆ์ ได้ร่วมใจกันจัดโครงการ “ทอดผ้าป่าสามัคคี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” เพื่อระดมทุนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์และพัฒนาอาคารสถานที่ให้แก่โรงพยาบาลปากพนัง ทางโรงพยาบาลปากพนัง กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

79868434 2612761532172697 7490679038764122112 o
Author: 22/11/2558Copyright: 22/11/2558
« 1 of 96 »