พิธีเปิดห้องกายภาพบำบัด – รพ.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

รู้รัก สามัคคี #พัฒนาระบบบริการดี ที่โรงพยาบาลปากพนัง ❤ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลปากพนังได้ทำพิธีเปิดห้...

MOU โครงการต้นแบบการจัดการสินค้า ไม่ปลอดภัย โดยกลไก พชอ.ปากพนัง

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เครือข่ายสาธารณสุขอ.ปากพนัง ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการต้นแบบการจัดการสินค้า ไ...

งานจิบชาหาทุน เพื่อสมทบทุนสร้างห้อง CT Scan โรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 18 กันยายน 2562 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก นำโดยท่านนายกบุญโชค ขำปราง ได้มอบเงินสดจำนวน 411,865 บาท ซึ่งเป็นราย...

นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุโรงงานส่งออกปู

นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุโรงงานส่งออ...

รับการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเเละเก็บข้อมูลการทดสอบ เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กทารก

วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลปากพนัง รับการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเเละเก็บข้อมูลการทดสอบ ...

“เรียนรู้อยู่ได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลง”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการ นิทรรศการมีชีวิต “เรียนรู้อยู่ได้ภายใต้สิ...