ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจาก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     << รายละเอียด  >> รายละเอียดแนบท้ายเผยแพร่แผนการจ...