รู้รัก สามัคคี #พัฒนาระบบบริการดี ที่โรงพยาบาลปากพนัง 
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลปากพนังได้ทำพิธีเปิดห้องกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางกายภาพบำบัด และเป็นการขยายบริการ สู่เป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย โดยมี คณะกรรมพัฒนาโรงพยาบาล ภาคีเครือข่าย และ บุคลากรโรงพยาบาลปากพนัง ร่วมพิธีเปิด
ในการนี้มี พระครูบริหารสังฆกิจ (เจ้าคณะอำเภอปากพนัง เจ้าอาวาสวัดรามประดิษฐ์) คุณนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ ประธานมูลนิธินครอาสา คุณจักรพรรดิ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัส และ คุณกฤษฎา นุ่มนาม ผู้ร่วมบริจาคสร้างห้องกายภาพบำบัด เป็นผู้ตัดริบบิ้นเปิดอย่างเป็นทางการ