รู้รัก สามัคคี #พัฒนาระบบบริการดี ที่โรงพยาบาลปากพนัง 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.59 น. โรงพยาบาลปากพนังได้ทำพิธีเปิด สุชาโตศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโรคขั้นสูง แก่ชาวปากพนังและพื้นที่ใกล้เคียง ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งผลให้การรักษาได้อย่างถูต้อง ทันเวลา และเป็นการพัฒนาบริการ สู่เป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย โดยมีเจ้าคณะอำเภอปากพนัง คณะผู้บริจาค คณะกรรมพัฒนาโรงพยาบาล ภาคีเครือข่าย และ บุคลากรโรงพยาบาลปากพนัง ร่วมพิธีเปิด
ในการนี้มี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดอย่างเป็นทางการ

73259073 2526490357466482 474848023717871616 o
« 1 of 73 »