วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินเเละนิติเวช โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมกับตำรวจน้ำปากพนัง สถานีตำรวจภูธรปากพนัง อำเภอปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง มูลนิธิเเละอาสากู้ชีพเครือข่ายอำเภอปากพนัง ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ทางน้ำ

No Images found.