ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)  <<รายละเอียดดังต่อไปนี้>>