ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางไทร
  –   รายละเอียดเพิ่มเติม