ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายโรงพยาบาลปากพนัง บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  –   รายละเอียดเพิ่มเติม