ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  <<รายละเอียดดังต่อไปนี้>>