ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On Grid ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 100 กิโลวัตต์พีค จำนวน 1 ระบบ
  –   รายละเอียดเพิ่มเติม