ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าชุดเครื่องแปลงสํญญาณรังสีเอกซเรย์เป็นดิจิตอล DR และ PACS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
–   ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช