ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

    1. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
    2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย)

<<รายละเอียดดังต่อไปนี้>>