ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

    1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   1  อัตรา

<<รายละเอียดดังต่อไปนี้>>