พิธีเปิดห้องกายภาพบำบัด – รพ.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

รู้รัก สามัคคี #พัฒนาระบบบริการดี ที่โรงพยาบาลปากพนัง ❤ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลปากพนังได้ทำพิธีเปิดห้...

MOU โครงการต้นแบบการจัดการสินค้า ไม่ปลอดภัย โดยกลไก พชอ.ปากพนัง

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เครือข่ายสาธารณสุขอ.ปากพนัง ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการต้นแบบการจัดการสินค้า ไ...