วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการ นิทรรศการมีชีวิต “เรียนรู้อยู่ได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลง” โดยมีเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นวัตกรรม Green & Clean สู่การพัฒนายกระดับมาตรฐาน Green & Clean Hospital สู่ Green Community จ.นครศรีธรรมราช “สะอาด สวยงาม” ปี 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เเละ นายสมาน เเสงวิมาน อสม.รพ.สต.บ้านเเสงวิมาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง อสม.เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอนามัยสิ่งเเวดล้อม