นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุโรงงานส่งออกปู ก๊าซแอมโมเนียรั่ว จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด 37 ราย Admit 11 ราย ณ โรงพยาบาลปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช