งานจิบชาหาทุน เพื่อสมทบทุนสร้างห้อง CT Scan โรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 18 กันยายน 2562 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก นำโดยท่านนายกบุญโชค ขำปราง ได้มอบเงินสดจำนวน 411,865 บาท ซึ่งเป็นราย...

นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุโรงงานส่งออกปู

นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุโรงงานส่งออ...

รับการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเเละเก็บข้อมูลการทดสอบ เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กทารก

วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลปากพนัง รับการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเเละเก็บข้อมูลการทดสอบ ...

“เรียนรู้อยู่ได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลง”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการ นิทรรศการมีชีวิต “เรียนรู้อยู่ได้ภายใต้สิ...